Vergelijk aanbiedingen

Favorieten

Makelaars Jargon

Vaak gebruiken makelaars termen die voor hen heel gewoon zijn. Echter, niet voor iedereen is een huis kopen of verkopen dagelijks werk en daarom zal lang niet de termen van de makelaar kennen. Om jou te helpen heeft AnderZ makelaar Groningen een begin gemaakt met het opzetten van een Makelaars Termen Lijst. We hopen je zo op weg te helpen in de communicatie van makelaarsland zodat jij weet wat er bedoeld word als je een huis wilt kopen of verkopen.

Termen Lijst

   • Sleutelverklaring
    Een sleutelverklaring is een tijdelijke oplossing voor als de woning niet kan worden overgedragen.
    Lees meer…
   • WOZ waarde
    De WOZ waarde is
    Lees meer…
   • Waterschapslasten
    Waterschapslasten zijn
    Lees meer…
   • Watersysteemheffing
    Watersysteemheffing is
    Lees meer…
   • Eigen Woningforfait
    Eigen Woningforfait is
    Lees meer…
   • Afvalstoffenheffing
    Afvalstoffenheffing is
    Lees meer…